Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Isoxyde

Metal

Produkttype:  
Isoxyde er en hydrofob vandfortyndbar tykmalingsfilm lavet på en kombination af akryl- og styrenpolymere. Indeholder zinkfosfat.

Produktegenskaber og anvendelsesområde: 
Isoxyde anvendes på overflader fremstillet i jern, aluminium, zink og galvaniserede overflader. Isoxyde er nem at påføre, flyder godt sammen og har en god dækkraft.
Malingen er korrosionsbeskyttende med en god vedhæftning. Den har en god kemisk modstandsdygtighed og god vejrstabilitet. De hydrofobe egenskaber sikrer, at malingen er modstandsdygtig overfor hvide pletter ved vandpåvirkning.


Tekniske data

Sammensætning: 
Vandfortyndbar maling baseret på akryl- og styrenpolymere.

Kulører:
Standardfarver: sort, antrazitgrå mørk, lysegrå, hvid, svenskrød og mørkebrun.
Kan fås i andre kulører efter ønske

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,21 – 1,25 kg/l alt efter kulør

Viskositet:
10.000 - 12.000 cPs

Tørstof:
Ca. 47 vægt %, Ca. 35 vol. %

Glans: 
8 - 10 ved 60°

Gittersnit:
DIN EN ISO 2409
GT 0 - 100 % på ståloverflader
GT 3 - 20 % på zink

Rækkeevne:
2,5 – 5 m2/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse pr. lag

Våd

Tør

5,0 m2/l

200 µm

85 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved færdig opbygning 

2,5 m2/l

400 µm

170 µm 


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Tidligere malede overflader afrenses ved højtryksspuling med varmt vand evt. i kombination med Universal Cleaner for at fjerne olie og fedt. 

Anvendes Isoxyde på galvaniseret stål skal overfladen slibes og rengøres inden påføring.

Rustne overflader afrenses og behandles med RustConverter før påføring.

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen omrøres inden brug

Fortynding:
Anvendes ufortyndet. Viskositeten kan dog justeres ned med maksimalt 10 % vand. 

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85% RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 og 21, 180-200 bar.
For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på 200 - 250 µm.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. 

Tørretid:
Laboratorietests 

 Våd lagtykkelse 200 - 250 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

3 time

Overmalingstør

24 timer

Gennemtør

48 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: max. 40 g/l (Kat. A/d)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

 

 

ISO Metal OneCoat

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com