Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Metal OneCoat

Metal

Produkttype:
Metal OneCoat er en hydrofob vandfortyndbar metalmaling lavet på basis af akryldispersion. Produktet indeholder zinkfosfat.

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Metal OneCoat anvendes til tagmaterialer fremstillet i jern samt gamle plader behandlet med plastisol. Metal OneCoat er nem at påføre, flyder godt sammen og har en god dækkraft.
Malingen er korrosionsbeskyttende med en god vedhæftning. Den har en god kemisk modstandsdygtighed og god vejrstabilitet. De hydrofobe egenskaber sikrer, at malingen er modstandsdygtig overfor hvide pletter ved vandpåvirkning.


Tekniske data

Sammensætning:
Vandfortyndbar maling baseret på akryldispersion

Kulører:
Standardfarver: sort, antrazitgrå mørk, lysegrå, hvid, svenskrød og mørkebrun.
Kan fås i andre kulører efter ønske

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,23 – 1,25 kg/l alt efter kulør

Viskositet:
4.700 – 5.200 cPs

Tørstof:
Ca. 51 vægt %, Ca. 40 vol. %

Glans:
10 – 15 ved 60°

Gittersnit:
DIN EN ISO 2409
GT 0 - 100 % på ståloverflader
GT 3 - 20 % på zink

Rækkeevne:
2,5 – 5 m2/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse pr. lag

Våd

Tør

5,0 m2/l

200 µm

85 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved færdig opbygning 

2,5 m2/l

400 µm

170 µm 


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Tidligere malede overflader afrenses ved højtryksspuling med varmt vand evt. i kombination med Universal Cleaner for at fjerne olie og fedt.
Rustne overflader afrenses og behandles med RustConverter før påføring.

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen omrøres inden brug

Fortynding:
Anvendes ufortyndet

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85% RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19-21, 180-200 bar.
For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på 200 µm.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. 

Tørretid:
Laboratorietests 

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: max. 40 g/l (Kat. A/d)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

ISO Metal OneCoat

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com