Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

HydroBlock SB

Imprægnering - Iso Paint

Produktbeskrivelse:

HydroBlock SB et unikt produkt på basis af et siloxanbindemiddel til pleje og vedligeholdelse af f.eks. tagsten af tegl og beton samt til facader af beton, kalksandsten mv. Kan også anvendes til fliser af beton.

HydroBlock SB er baseret på en opløst silicone/siloxanharpiks, som på grund af sin lave molekylevægt giver en særdeles god indtrængning  i overfladen
på materialer af beton, teglsten, kalksandsten mv. Den kemiske sammensætning på basis af siloxaner med frie reaktive grupper gør, at produktet aktivt kan
binde sig til mineralske materialer – og dermed forbedre egenskaberne på en lang række punkter:

•  Kan anvendes på såvel nye som gamle mineralske materialer

•  Trænger dybt ned i overfladen og binder sig aktivt og giver nyt liv

•  Frisker overfladen op og trækker den oprindelige farve frem

•  Har vandperle-effekt og hindrer effektivt fugt- og vandindtrængning

•  Vanskeliggør begroning og misfarvning af mos, alger og sorte skimmelsvampe

•  Forebygger hvide overfladepletter fra saltudblomstring på nyere overflader

•  Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges og nedbrydes

•  Tåler rengøring og afvaskning

•  Bevarer ovenstående egenskaber i min. 10 år


Anvendelse:

HydroBlock SB sælges i farveløs til nye og gamle tagsten, fliser og facader.

HydroBlock SB kan påføres direkte på tagsten og facader mv., som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med højtryksspuling på min 70 bar. Overflader med meget snavs behandles før og efter afrensning med Iso A-Clean og spules til sidst grundigt rene med vand. Dette gælder også for stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør efter ca. 1 døgn, afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling med HydroBlock SB.  

HydroBlock SB påføres den nye eller afrensede og tørre overflade med en bred pensel, evt. kalkkost, langluvet malerulle, havesprøjte eller lignende.

Der skal påføres cirka 1 liter HydroBlock SB pr. 2 – 5 kvm, afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugeevne. En påføring er nok til normale overflader. Ønsker man at på føre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

 Husk altid at foretage prøveopstrøg for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.


Tekniske data:

Farve: Farveløs
Tørretid: Ca. 1 time ved 20 gr. C og 60 % RH, let færdsel efter 3 timer og gennemhærdet efter 6 døgn ved 20 C
Rækkeevne: 1 ltr. rækker ca. 2 – 5 kvm
Anvendelse: På tørre overflader af cement og beton samt tegl
Påføring: Pensel, langluvet malerulle eller sprøjte
Fortynding: Leveres klar til brug og anvendes ufortyndet
Rengøring: Redskaber o.lign. rengøres grundigt i terpentin
Emballage: 25 ltr.
Opbevaring: Tørt og utilgængeligt for børn

 

HydroBlock SB

HydroBlock SB

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com