Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

HydroBlock WB

Imprægnering - Iso Paint

Produktbeskrivelse:
Hydrofoberingsmiddel. Alkali-resistent modificeret alkyl silan imprægneringsmiddel, der trænger godt ind i substratet.

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Overfladen får en vandskyende overflade, der forhindrer kapillær indtrængning af ​​regn og vandstænk i strukturen. Giver samtidig overfladen en høj vandperleeffekt. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. HydroBlock WB mindsker saltudtrækning til ​​overfladen. Danner ikke film. Forhindrer frostskader.
Velegnet til facader, lagerhaller og brokonstruktioner af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds.


Tekniske data

Sammensætning:
Alkyl silan

Kulører:
Farveløs

Emballage:
5 l, 25 l

Vægtfylde:
0,95 - 1 kg/l

Tørstof:
6 vol %

Penetrationsdybde:
2 - 18 mm afhængig af substrat

Rækkeevne:
3 - 8 m2/l

Den praktiske rækkeevne afhænger af materialets porøsitet.


Forbehandling/rengøring:
Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladebegroninger afrenses med Iso A-Clean i henhold til vejledningen.

Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.
"Overfladen påføres Hydroblock WB til mætningspunktet ved at sprøjte ""vådt i vådt""."
Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 ”lag” for at opnå det bedste resultat.

Anvendelsen af ​​produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås.

En overflade, der allerede behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre hydrofoberingsmidler.

Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne.
Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender HydroBlock.
Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre inden påføring.

Fortynding:
Må ikke fortyndes - bruges som den er

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal være mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller sprøjte
Pensel eller rulle: Applikationen er mere vanskelig på grund af den lave viskositet
Sprøjte: Påføres med 0,5 - 1 bar. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning.

Tørretid:
Laboratorietest

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør 

30 minutter

Overmalingstør

1-2 timer

Gennemhærdet 

6 dage


Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

 

Uden HydroblockMed Hydroblock

HydroBlock WB

 

 

 

 

HydroBlock

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com