Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

SREP Facade

SREP Facade - Iso Paint

Produkttype:
Helmat og vejrbestandig siloxane/akrylemulsions facademaling med god dækkeevne

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
SREP Facade anvendes på mineralske overflader som f.eks. beton, afbundet silikat og pudsede facadekonstruktioner - også tidligere malede overflader.
Malingen er smuds- og vandafvisende og fremstår efter tørring med en diffusionsåben overflade. Kan ikke anvendes på fleksible underlag.


Tekniske data

Sammensætning:
Siloxane/akryl emulsion

Kulører:
Antrazitgrå, lys skifergrå, lysegrå, hvid, cremehvid, lysegul, sand - Kan tones i pastelfarver


Emballage:
9 l

Vægtfylde:
1,5 kg/l

Tørstof:
Ca. 64 vægt %, Ca. 46 vol. %

Glans:
3 ved 60°

Permeabilitet for vanddamp
Sd værdi: 0,18 m (V2 medium)

Vandoptagelse
W værdi: 0,11kg/(m2h0,5) (W2 medium)

Rækkeevne:
3,5 – 6,5 m²/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse, hvert lag

Våd

Tør

6,5 m2/l

150 µm

70 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved færdig opbygning 

3,3 m2/l

300 µm

140 µm


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Snavsede overflader renses af med ISO A-Clean efter brugsanvisningen. For facader af tegl eller kalksandsten gælder, at kun frostbestandige sten kan behandles. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale. Fugt og saltudblomstringer må ikke forekomme.

Stærkt sugende underlag grundes med SREP Facade Primer efter brugsanvisningen.

Omrøring:
Malingen omrøres inden brug.

Fortynding:
Anvendes normalt ufortyndet. Første lag fortyndes med 10 % vand, hvis der ikke primes.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Sprøjte, rulle og pensel

SREP Facade påføres 1 - 2 gange, indtil facaden fremstår mat og ensartet. Første lag kan evt. fortyndes med max. 10 % vand. Andet lag påføres ufortyndet.

Bemærk: Må ikke påføres i direkte sollys.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tørretid:
Laboratorietests

 Våd lagtykkelse 150 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør 

1 time

Overmalingstør

6 timer

Gennemtør 

1-2 uger

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

 

Antrazitgrå, lys skifergrå, lysegrå, hvid, cremehvid, lysegul, sand - Kan tones i pastelfarver

Facade Maling

Iso Silicone Facademaling

 

 

 

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com