Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Iso A-Clean

Iso A-Clean

Produkttype:
Vandfortyndbart rengøringsmiddel

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Iso A-Clean bruges til udendørs overflader, så som tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler og vægge.
Iso A-Clean er effektiv til at fjerne smuds og fedtede belægninger. Anvendes i tørt vejr og på tør overflade.
Iso A-Clean opnår maksimal effekt i løbet af 3 -4 dage.

Må ikke bruges på solceller.

Iso A-Clean leveres som koncentrat og skal altid anvendes fortyndet.


Tekniske data

Kulører:
Farveløs

Emballage:
25 l, 200 l, 1000 l

Vægtfylde:
Ca. 1 kg/l både for koncentrat og brugsklar opløsning

Tørstof:
50 % i koncentrat, 1 - 2 % i fortynding og brugsklar udgave

Rækkeevne:
2 -6 m²/l i brugsklar opløsning

Rækkeevnen er afhængig af underlagets beskaffenhed

Forbehandling/rengøring:
Rengøring foretages med højtryksspuling. Når overfladen er tør, påføres Iso A-Clean i brugsklar opløsning.

Omrøring:
Skal ikke omrøres/rystes

Fortynding:
Iso A-Clean leveres som koncentrat

- Brugsklar fortynding ved meget tilsmudsede overflader: 1 del Iso A-Clean og 25 dele vand (2 % opløsning)
- Brugsklar fortynding ved alm. vedligehold og rengøring inden maling: 1 del Iso A-Clean og 50 dele vand (1 % opløsning)

Effektiviteten af Iso A-Clean bliver ikke forbedret ved at anvende højere koncentration.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller
Pensel, børste eller sprøjte

Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte.
Der påføres kun nok Iso A-Clean til mætning af overfladen.

Alt overskydende væske skal opsamles. Må ikke ledes til jord, vandløb eller kloak.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.
Malkode 93: 00-3 (i leveringsform) og 00-1 (i fortyndet udgave)

A-Cleaner

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com