Om Iso Paint Tagmaling Imprægnering Facade maling Kontakt

Isonit Construction

Isonit Construction anvendes til forbedring af nye og genopbygning af gamle tag- og facadeplader af fibercement, som f.eks. eternit, hvor der er risiko for nedbrydning af selve pladematerialet eller hvis der allerede er sket en synlig forandring af materialet.

Ustabile vejrperioder med fugt, regn, hagl, sne og hård frost i perioder kan bevirke at specielt plader af fibercement kan have et behov for en behandling, der forbedrer eller genopretter de kemiske egenskaber mellem fibre, cement og diverse fyldstoffer, herunder Sio2 (silicium), som fibercement består af. Til dette formål kan man bruge Isonit Construction, som er en kemisk dybdeimprægnering, der hjælper med at binde materialet sammen. Endvidere hindrer det, at fugt kan trænge ind i materialet og forebygger derved frostsprængninger. Desuden hjælper Isonit Construction med at begrænse, at alkaliske salte kan vandre til overfladen og både ødelægge denne samt give kraftige hvide misfarvninger. Isonit Construction forbedrer også selve overfladen på fibercement, så en efterfølgende behandling med tagmaling vil have en meget større vedhæftningsevne og dermed længere holdbarhed. 

Se teknisk datablad for nærmere information omkring anvendelse, påføring, rækkeevne etc.

 

 Fibercement

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com