Om Iso Paint Tagmaling Imprægnering Facade maling Kontakt

Isonit Construction

Isonit Construction er en vandfortyndbar, upigmenteret primer til slidte, sugende overflader af fibercement. Anvendes på fibercement (slidte, sugende plader). Skal altid overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader.

Egenskaber:

  • Vandbaseret
  • God indtrængningsevne
  • Sikrer god vedhæftning

Se teknisk datablad for nærmere information omkring rækkeevne og påføringsmetode etc.

 

 Fibercement

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com