Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Isonit Construction

 Fibercement


Produktbeskrivelse:

Isonit Construction anvendes til forbedring af nye og genopbygning af gamle tag- og facadeplader af fibercement, som f.eks. eternit, hvor der er risiko for nedbrydning af selve pladematerialet eller der allerede er sket en synlig forandring af materialet. Dette kan være pga. alder, såsom direkte afskalning af selve pladernes materiale og hvor fibrene er blevet synlige, eller pladerne suger fugt og vand, eller der er gennemslag af salte fra materialet. Dette vil ske mere hyppigt nu og i fremtiden på fibercement og vil tiltage pga. klimaforandringerne med meget længere ustabile vejrperioder med fugt, regn, store hagl, sne og hård frost i perioder. Alle disse forhold bevirker, at specielt plader af fibercement kan have et behov for en behandling, der forbedrer eller genopretter de kemiske egenskaber mellem fibre, cement og diverse fyldstoffer, herunder Sio2 (silicium), som fibercement består af. Til dette formål kan man bruge Isonit Construction, som er en kemisk dybdeimprægnering, der går i kemisk forbindelse med materialeindholdet i fibercement og binder materialet sammen. Endvidere hindrer det, at fugt kan trænge ind i materialet og erodere det og man forebygger frostsprængninger, når evt. vand i materialet fryser og dermed udvider sig og sprænger overfladen af i små stykker. Desuden hjælper Isonit Construction med at begrænse, at alkaliske salte kan vandre til overfladen og både ødelægge denne samt give kraftige hvide misfarvninger. Isonit Construction forbedrer også selve overfladen på fibercement, så en efterfølgende behandling med Tagmaling vil have en meget større vedhæftningsevne og dermed længere holdbarhed. 


Anvendelse:

Isonit Construction påføres den afrensede overflade. Det er vigtigt, at overfladen er tør før behandlingen påbegyndes, da dette fremmer dybdeindtrængningen samt den kemiske proces, hvor den binder sig til fibercementens egen konstruktion. Isonit Construction kan påføres med pensel, rulle og malesprøjte (bemærk ved lavt tryk). Det er vigtigt, at vejrforholdene er stabile, der må ikke være udsigt til regn og byger indenfor 30 minutter, efter at behandlingen er sket.
Under påføring skal ovenlysvinduer m.m. af glas eller plast være dækket grundigt af. Isonit Construction skal for at opnå den optimale virkning anvendes ufortyndet.


Tekniske data:

Farve: Efter tørring farveløs. Emballage: 25 ltr. dunke, 200 ltr. tromler eller 600 ltr. IBC containere. Rækkeevne: ca. 4 – 8 kvm pr. ltr. afhængig af overfladens beskaffenhed. Fortyndning: Om nødvendigt med vand. Påføringsmetode: Pensel, maleruller eller sprøjte (bemærk ved lavt tryk). Påføringstemperatur: Min. 5 gr. C og max 40 gr. C. Tørretid: Ved 20 gr. C og luftfugtighed 65 % ca. 1½ time. Vægtfylde: Ca. 1,01 g/ml. Tørstofindhold: Ca. 20 % aktivstoffer. Rengøring: Værktøj pumper m.m. med lunkent vand. Opbevaring: Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn. VOC: 36 g/ltr. Malkode 93: 00-1.

Isonit Construction

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com