Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Eternit Primer        

 Fibercement

Produkttype:
Eternit Primer er en vandfortyndbar pigmenteret grundmaling baseret på akryldipersion.

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Eternit Primer anvendes som grundmaling på fibercementtage og er specielt velegnet til ældre, stærkt sugende tagplader. Primeren trænger ind i fibercementpladen og sikrer en god vedhæftning for den efterfølgende topcoat.

Eternit Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber.
Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader.

Tekniske data:

Sammensætning:
Vandfortyndbar pigmenteret grunder baseret på akryldispersion

Kulører:
Standardfarver: sort, mocca og rødbrun

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,1 kg/l afhængig af kulør

Viskositet:
65 sec DIN kop 4

Tørstof:
Ca. 33 vægt %, Ca. 23 vol. %

Glans:
3 ved 60°

Rækkeevne:
6 m²/l afhængig af overfladens beskaffenhed

 

 Teoretisk rækkeevne 

 Anbefalet lagtykkelse, hvert lag 

Våd

Tør

6,0 m2/l

175 µm

40 µm

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed og kan variere mellem 4 – 8 m²/l. Forbehandling/rengøring:
Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.
Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen skal omrøres inden brug

Fortynding:
Anvendes ufortyndet

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og
Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tørretid:
Laboratorietest

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør 

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timer 


Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)

Eternit Primer

Eternit Primer

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com