Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Iso PAint Nordic - A5 flyers Fibercement

Produkttype:
Vandfortyndbar tagmaling fremstillet på basis af akryldispersion

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Isonit Refleksfri er specielt velegnet til kraterfyldte tage af fibercement. Den specielle maling spreder tilbagekastningen af sollyset, således at overfladen i stedet for at fremstå ”blakket” kommer til se mere ensartet mat ud.

Malingen har en god dække- og sammenflydningsevne. Den har en god vedhæftning og en god robust, vandskyende overflade.

Kan ikke anvendes på tegl og naturskiffer


Tekniske data: 

Sammensætning:
Vandfortyndbar maling baseret på akryldispersion

Kulører:
Standardfarver: Sort, antrazitgrå mørk, skifergrå, antrazitgrå, lysegrå, blåsort, kongeblå, skovgrøn, bordeaux, mørkebrun, mocca, rødbrun, oxydrød ,teglrød R-728, teglrød og svenskrød.
Kan fås i andre kulører efter ønske
Sort og antracitgrå mørk er lagervarer.

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,19 – 1,23 kg/l alt efter kulør

Viskositet:
3.000 - 3.500 cPs

Tørstof:
Ca. 47 vægt %, ca. 35 vol. %

Glans:
5 ved 60°

Pull-off test:
DIN EN ISO 4624
På betontagsten: 2,3 MPa
På fibercement: 2,4 MPa

Rækkeevne:
3,3 – 6 m2/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse 1. lag

Våd

Tør

6,0 m2/l

150 µm

60 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved 2. lag 

3,3 m2/l

300 µm

120 µm 

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Nedbrudte fibercementtage skal primes med Eternit Primer for at få en bæredygtig bund (se TDS).

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen bør omrøres inden brug

Fortynding:
Anvendes normalt ufortyndet. På betontagsten fortyndes første lag med 10 - 15 % vand.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og
Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar
For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på 200 - 250 µm.

Anvendes Eternit primer, kan den rette lagtykkelse opnås med kun et toplag (min. 200 µm).

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tørretid:
Laboratorietest

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Støvtør

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timerTørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: max. 40 g/l (Kat. A/d)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

Isonit Refleksfri

 

 

 

 

Tag Maling

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com