Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Isonit

Iso PAint Nordic - A5 flyers Fibercement

Produkttype:
Vandfortyndbar tagmaling på basis af akryldispersion

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Isonit anvendes på tage af fibercement, betontagsten og primede ståltage.
Malingen har en god dække- og sammenflydningsevne. Den har en god vedhæftning og en god robust, vandskyende overflade.
Kan ikke anvendes på tegl og naturskiffer


Tekniske data

Sammensætning:
Vandfortyndbar maling baseret på akryldispersion

Kulører:
Standardfarver: Sort, antrazitgrå mørk, skifergrå, antrazitgrå, lysegrå, blåsort, kongeblå, skovgrøn, bordeaux, mørkebrun, mocca, rødbrun, oxydrød ,teglrød R-728, teglrød og svenskrød
Kan fås i andre kulører efter ønske

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,06 – 1,23 kg/l alt efter kulør og glans og glans

Viskositet:
6.000 - 7.000 cPs

Tørstof:
Glans 12: Ca. 42 Vægt %, Ca. 32 vol. %
Glans 20: Ca. 37 vægt %, Ca. 27 vol. %
Glans 50: Ca. 37 vægt %, Ca. 31 vol. %

Glans:
12 ved 60°
20 ved 60°
50 ved 60°


Pull of test
DIN EN ISO 4624
På betontagsten: 2,3 MPa
På fibercement: 2,4 MPa

Rækkeevne:
3,3 – 6,5 m²/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse, hvert lag

Våd

Tør

6,5 m2/l

150 µm

60 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved færdig opbygning 

3,3 m2/l

300 µm

120 µm

 Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade. 


Forbehandling/rengøring:
Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.
Nedbrudte fibercementtage skal primes med Eternit Primer for at få en bæredygtig bund (se TDS).
Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen skal omrøres inden brug.

Fortynding:
Anvendes Isonit som primer (1. lag), fortyndes der minimum med 20% vand.
Anvendes Isonit som topcoat, påføres malingen ufortyndet eller fortyndet med max 10 % vand.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og
Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar
For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på 150 µm.

Anvendes Eternit Primer, kan den rette lagtykkelse opnås med kun et toplag (min 300 µm).

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med ISO A-Clean ca. hvert andet år,
for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tørretid:
Laboratorietest

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Støvtør

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

 

 

Tagmaling, tagmaling i tapkvalitet. Tagmaling med lang holdbarhed. Tagmaling fra Iso Paint Nordic A/S. Tagmaling til professionelle. ISONIT tagmaling.

Betontagsten

Tagmaling

 

 

Tag Maling

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com