Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

Metal Primer WB

Metal

Produkttype:
Vandbaseret korrosionsbeskyttende primer

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Metal Primer WB kan anvendes på stålplader og prælakerede facadeplader (som f.eks. plastisolbelagte) i stål, som trænger til genopfriskning. Herudover kan produktet naturligvis anvendes til al stål generelt – såvel til indendørs som til udendørs brug.
Efterbehandles med Isonit Tagmaling (alle typer og glansgrader)


Tekniske data

Sammensætning:
Vandfortyndbar primer baseret på akryldispersion

Kulører:
Lysegrå og oxydrød

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
Ca. 1,25 kg/l

Tørstof:
Ca. 49 vægt %, Ca. 37 vol. %

Glans:
5 ved 60°

Rækkeevne:
8 m2 /liter

 

 Teoretisk rækkeevne 

 Anbefalet lagtykkelse, hvert lag 

Våd

Tør

8,0 m2/l

120 µm

45µm

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Inden påføring af Metal Primer WB skal bunden renses grundigt med højtryksspuling, således at al smuds, fedt og løstsiddende rust og maling er fjernet. Skulle der efter afrensning findes rustområder, behandles disse med påføring af RustConverter som beskrevet.

Omrøring:
Primeren omrøres inden brug

Fortynding:
Anvendes normalt ufortyndet. Kan dog fortyndes med max. 5 % vand

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 - 21, 180 – 220 bar
Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tørretid:
Laboratorietest 

 Våd lagtykkelse 120 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

Tag Maling

ISO Metal Primer

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com