Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

 Teknisk Datablad  

 Sikkerhedsdatablad

NO: Teknisk datablad

 NO: Sikkerhedsdatablad

 SE: Teknisk datablad

 SE: Sikkerhedsdatablad

 

ISO Rubber

 

 

Tag Maling

Rubber

 Fibercement

Produkttype:
Rubber er en vandfortyndbar tykfilmstagmaling fremstillet på basis af akryldispersioner.

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Rubber kan anvendes på tage af fibercement, beton og bitumen. Rubber er specielt velegnet til ældre overflader, som er primet med Eternit Primer.
Malingen er en tykfilmsmaling og er meget elastisk, lysægte og vejrstabil. Den har en god vedhæftning og en god robust vandskyende overflade.
Kan ikke anvendes på tegl og naturskiffer


Tekniske data

Sammensætning:
Vandfortyndbar maling baseret på akryldispersioner

Kulører:
Standardfarver: Sort, antrazitgrå mørk, skifergrå, antrazitgrå, lysegrå, blåsort, kongeblå, skovgrøn, bordeaux, mørkebrun, mocca, rødbrun, oxydrød ,teglrød R-728, teglrød og svenskrød.
Kan fås i andre kulører efter ønske

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,25 – 1,32 kg/l alt efter kulør

Viskositet:
10.000 - 14.000 cPs

Tørstof:
Ca. 54 vægt %, Ca. 41 vol. %

Glans:
5 - 6 ved 60°

Pull-off test:
DIN EN ISO 4624
På betontagsten: 2,4 MPa
På Fibercement: 2,5 MPa

Rækkeevne:
2,5 – 5 m2/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

Anbefalet lagtykkelse, 1.lag

Våd

Tør

5,0 m2/l

200 µm

80 µm

 Anbefalet lagtykkelse ved 2. lag  

2,5 m2/l

400 µm

160 µm 


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean.
Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen skal omrøres inden brug.

Fortynding:
Anvendes ufortyndet. På betontegl kan fortyndes 1. gang med 10 – 15 % vand.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og
Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 - 23. 180 - 220 bar
For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på ca. 200 µm.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med ISO A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tørretid:
Laboratorietest 

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

2 time

Overmalingstør

4 timer

Gennemtør

24 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1
VOC: Max. 40 g/l (Kat. A/d)

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com