Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

RustConverter

Metal

Produkttype:
RustConverter er baseret på en vandfortyndbar akryldispersion og garvesyre.

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
RustConverter er en primer, der anvendes direkte på rustne overflader af jern eller jernlegeringer. RustConverter går i kemisk forbindelse med rust og danner en sort stabil overflade, som er mere modstandsdygtigt over for fugt. Beskytter overfladen mod yderligere korrosion.

RustConverter skal overmales efterfølgende.


Tekniske data

Sammensætning:
Akryldispersion

Kulører:
Farveløs

Emballage:
10 l og 25 l

Vægtfylde:
1 kg/l

Tørstof:
Ca. 44 vægt %, Ca. 44 vol. %

Glans:
-

Rækkeevne:
10 m2/l

 

 Teoretisk rækkeevne 

 Anbefalet lagtykkelse, hvert lag 

Våd

Tør

10,0 m2/l

100 µm

100 µm


Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Al løstsiddende rust fjernes med en stiv børste, hammer eller andet. Endvidere skal overfladen være fri for fedt og andre urenheder. Taget kan med fordel højtryksrenses og rengøres med Iso A- Clean.

Omrøring:
Primeren skal omrøres inden brug.

Fortynding:
Anvendes altid ufortyndet.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 - 21, 180 - 200 bar

I mange tilfælde er en behandling nok, men nogle gange er det nødvendigt med flere lag for at være sikker på, at hele arealet er dækket.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

RustConverter skal overmales med Metal Primer WB, alternativt Isoxyde eller Metal OneCoat, for at opnå korrosionsbeskyttelse.

Tørretid:
Laboratorietest

 Våd lagtykkelse 100 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

30 minutter

Overmalingstør

4 timer

Gennemtør

24 timer 

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1
VOC: Max. 140 g/l (Kat. A/i)

Tag Maling

Rustconverter

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com