Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

SREP Facade Primer 

SREP Facade - Iso Paint

Produkttype:
Grunder til mineralske overflader

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
Upigmenteret grunder med god indtrængningsevne. Anvendes på sugende overflader inden behandling med SREP Facade.
Primeren er vandafvisende og underlagsforstærkende.


Tekniske data

Sammensætning:
Vandfortyndbar polysiloxane emulsion

Kulører:
Farveløs

Emballage:
10 l og 25 l

Vægtfylde:
1 kg/l

Tørstof:
6 vol %

Glans:
-

Penetrationsdybde:
2 - 18 mm afhængig af underlaget
 
Rækkeevne:
8 -10 m²/l afhængig af underlaget

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.


Forbehandling/rengøring:
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Snavsede overflader behandles med ISO A-Clean iflg. brugsanvisningen.
Nypudsede facader skal være mindst 4 uger gamle inden behandling.

Omrøring:
-

Fortynding:
Anvendes ufortyndet.

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller sprøjte

Tørre, sugende overflader som mineralsk puds, vandskuring og kalksandsten grundes ensartet. Stærkt sugende overflader behandles en eller flere gange og gerne vådt i vådt.

Grundede overflader må ikke stå blanke efter optørring.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Bemærk: Må ikke påføres i direkte sollys.

Efterbehandles med SREP Facade.

Tørretid:
Laboratorietests

  

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør 

4 - 6 time

 Overmalingstør 

12 timer

Gennemtør 

6 uger


20° C / 65 % RH
Berøringstør 4 - 6 timer
Overmalingstør 12 timer
Gennemtør 6 uger

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

Facade Maling

ISO Silicone Facade-Primer

 

 

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com