Tagmaling Energy Saver Imprægnering Facade maling Kontakt

TG 80 Start 

Iso PAint Nordic - A5 flyers 

Produkttype:
Akrylbaseret grundmaling

Produktegenskaber og anvendelsesområde:
TG 80 Start anvendes som grundmaling før påføring af HB 80 Finish.
Grundmalingen anvendes på fibercement og betontagsten for at sikre god vedhæftning.

Tekniske data

Sammensætning:
Akryldispersion

Kulører:
Standardfarver: Sort, antrazitgrå mørk, skifergrå, antrazitgrå, lysegrå, blåsort, kongeblå, skovgrøn, bordeaux, mørkebrun, mocca, rødbrun, oxydrød ,teglrød R-728, teglrød og svenskrød.
Kan fås i andre kulører efter ønske
Sort og antracitgrå er lagervarer.

Emballage:
20 l

Vægtfylde:
1,1 kg/l alt efter kulør

Tørstof:
Ca. 44 vægt %, Ca. 33 vol. %

Glans:
10 ved 60°
 
Rækkeevne:
6 – 7 m²/l 

 

 Teoretisk rækkeevne 

 Anbefalet lagtykkelse, hvert lag 

Våd

Tør

6,5 m2/l

150 µm

60 µm

Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overflade.

Forbehandling/rengøring:
Før påføring af TG 80 Start skal taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Omrøring:
Malingen bør omrøres inden brug .

Fortynding:
Fortyndes med maks. 10 % vand

Påføringstemperatur:
Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og 85 % RH

Påføringsmetode:
Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 – 220 bar

Grundmalingen påføres ad én gang.

Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.


Tørretid:
Laboratorietest 

 Våd lagtykkelse 200 µm 

 20 °C / 65 % RH 

Berøringstør

1 time

Overmalingstør

2 timer

Gennemtør

24 timer

Tørring og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Rengøring af arbejdsredskaber:
Vand og sæbe

Opbevaring:
Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

Miljø:
Må ikke kommes i kloakafløb, men skal afleveres på den kommunale genbrugsstation.

VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c)
Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

DK: Tekniske Datablad 

  DK: Sikkerhedsdatablad

NO: Teknisk datablad

 


 NO: Sikkerhedsdatablad

 


 SE: Teknisk datablad

 


 SE: Sikkerhedsdatablad

 

   

TG 80 Start

 

 

 

Iso Paint Nordic A/S (Tikkurila Danmark A/S) · Tværvej 8 · 6640 Lunderskov · Denmark · © Copyright Iso Paint Nordic 2014
SUPPORT · Telefon +45 76 33 31 14 · Mail: mail.isopaint@tikkurila.com